نمایش یک نتیجه

  • PDF پرینه

    در این فایل به توضیح و بررسی آناتومی پرینه، مرز ها و محتویات پرداخته ایم.

    همچنین در نکات بالینی به جسم پرینه ای و غدد بارتولن نیز پرداخته ایم.

    5,000 تومان افزودن به سبد خرید