نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • PDF حفره ی صفاقی

  در این فایل به توضیح و بررسی آناتومی حفره ی صفاقی، ساک بزرگ، ساک کوچک و ساختار این حفره در لگن پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به آبسه ی…

  5,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF صفاق

  در این فایل به توضیح و بررسی صفاق جداری و احشایی، ارگان های داخل صفاقی، مزانتر و اومنتوم  پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به چسبندگی های صفاقی و درد…

  4,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF کانال اینگوینال

  در این فایل به توضیح و بررسی توسعه و گسترش کانال اینگوینال، مرز ها و محتویات آن پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به هرنی اینگوینال نیز پرداخته ایم.

  3,500 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF مثلث اینگوینال (مثلث هسلباخ)

  در این فایل به توضیح و بررسی آناتومی مثلث اینگوینال، مرز ها و محتویات آن پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به هرنی اینگوینال نیز پرداخته ایم.

  2,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF مثلث کالوت

  در این فایل به توضیح و بررسی مرز ها  و محتویات مثلث کالوت پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به مثلث کالوت در لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی نیز پرداخته ایم.

  2,000 تومان افزودن به سبد خرید