نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • PDF حفره ی پوپلیتئال

  در این فایل به توضیح و بررسی آناتومی حفره ی پوپلیتئال، مرز ها و محتویات آن پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به توده حفره ی پوپلیتئال نیز پرداخته ایم.

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF کانال اداکتور

  در این فایل به توضیح و بررسی آناتومی کانال اداکتور، مرز ها و اجزای آن پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به بلوک کانال اداکتور و سندروم فشار کانال اداکتور…

  2,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF کانال فمورال

  در این فایل به توضیح و بررسی مرز ها و محتویات کانال فمورال پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به هرنی فمورال نیز پرداخته ایم.

  2,000 تومان افزودن به سبد خرید
 • PDF مثلث فمورال

  در این فایل به توضیح و بررسی مرز ها و محتویات مثلث فمورال پرداخته ایم.

  همچنین در نکات بالینی به نبض فمورال، دسترسی به شریان فمورال و فتق فمورال نیز پرداخته…

  3,000 تومان افزودن به سبد خرید